Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom webu cookies2022.sk (ďalej len „Web“) a zároveň správcom osobných údajov je spoločnosť Lemonito s. r. o., so sídlom Vajnorská 1358/88, 831 04 Bratislava, zapísaná v OR OS BA 1, odd. Sro, vl. č. 150769/B, IČO: 53605063, IČ DPH: SK2121426736, kontakt: podpora{z@vináč}cookies2022.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ prijal vhodné technické opatrenia (napr. zabezpečenie heslami, autentifikáciou, šifrovaním) a organizačné opatrenia (napr. obmedzenie prístupu tretích strán na minimum) k zabezpečeniu osobných údajov.

Osobnými údajmi sa rozumejú dáta pomocou, ktorých je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Všetky dotknuté osoby majú vzhľadom k spracovávaným osobným údajom právo:

Technické a bezpečnostné zabezpečenie webovej stránky poskytuje tretia strana, ktorá vystupuje v pozícii spracovateľa osobných údajov a Prevádzkovateľ s ňou má uzavretú spracovateľskú zmluvu:

Prevádzkovateľ na Webe nepoužíva súbory cookies.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 20. januára 2022 (v1.0).

Často kladené otázky

Ako funguje audit cookies?

Vytvorili sme bota ORBITAR, ktorý navštívi webovú stránku v prehliadači a vykoná na nej interakcie podobné prehliadaniu ľudí. Nájdené cookies a local storage záznamy sú odoslané v prehľadnom PDF reporte v slovenčine.

V bezplatnej verzii je skenovaná 1 podstránka. Vo verziách Premium je prejdených až 100, resp. 150 podstránok pre vyššiu presnosť auditu. Sú ideálne pre takmer všetky typy webov. Pozrite si Premium.

Akú cookie lištu si zvoliť?
Kde nájdem viac info o zmenách cookies v 2022?
Ako vás môžem kontaktovať?

Partneri